0
Phương pháp tôi chân không

Phương pháp luyện nhiệt chân không

Là phương pháp nhiệt luyện thép trong môi trường Nito, trong quá trình xử lý khí oxi sẽ được đẩy ra trong quá trình xử lý.Vì vậy sẽ không có quá trình oxi hóa trong quá trình nhiệt luyện

Nhiệt độ tôi chân không từ 0 độ C đến 1100 độ C,phương pháp nhiệt chân không được áp dụng để xử lý các lọa thép đặc chủng : 2083,DAC,DC53,SKD11,SKD61,SLD,SUS420J2…

Đặc tính của phương pháp nhiệt chân không: làm tăng độ bền sản phẩm, đảm bảo tính chính xác kích thước sản phẩm sau khi nhiệt luyện.