0
Tin tức

Tin tức

Hệ thống xử lý nước thải cho các nhà máy sản xuất đồ uống

07/02/2018

Đặc thù của nguồn nước thải của công nghệ sản xuất bia: có hàm lượng chất hữu cơ cao, ở trạ... ...
View more

Hệ thống xử lý nước thải từ các cơ sở chế biến thực phẩm

07/02/2018

Nước thải ngành chế biến thực phầm có đặc điểm tùy thuộc vào từng ngành cụ thể. Ngành chế b... ...
View more

Hệ thống xử lý nước thải ngành dược phẩm

07/02/2018

Nước thải ngành dược bao gồm: Trong quá trình sản xuất thuốc chứa các thành phần khó ... ...
View more

Hệ thống xử lý nước thải y tế

07/02/2018

Nguồn nước thải từ bệnh viện chủ yếu xuất phát từ khu vực nhà vệ sinh, nhà ăn, nước thải từ... ...
View more

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

07/02/2018

Nước thải sinh hoạt là nước được thải bỏ sau khi sử dụng cho các mục đích sinh hoạt của ... ...
View more